Klausk gydytojo. Psoriazė - ŠvariOda

Psoriazė su hipertenzija. Eritroderminė pustulinė žvynelinė | LSMU DSpace/CRIS

Vidutinio sunkumo ir sunkios psoriazės valdymas sergant gretutinėmis medžiagų apykaitos ligomis Įvadas Psoriazė žvynelinė yra imuninė, lėtinė, užde­giminė odos liga. Ja serga apie 2—3 proc. Psoriazė gali išsivystyti bet kurio am­žiaus žmonėms, nors dauguma atvejų prasideda iki 40 metų. Vaikams ši liga nėra būdinga.

psoriazė su hipertenzija pratimai kaklui hipertenzijai video

Psoriazė yra sudėtinė liga, kuriai išsivystyti įtakos turi genetiniai veiksniai 1. Teigiama, kad apie 20 chromosomų regionų gali turėti psoriazei jautrius genus, kurie labiausiai paveikia įgimtą ir įgytą imuninį atsaką.

LIGOS - Sveikas Žmogus

Didžiausios rizikos lokusas yra didžiojo audinių suderinamumo MHC I klasės antigeno klasterio regione, kuriame yra žmogaus leukocitų antigeno Cw6 genassusijęs su ankstyvos pradžios psoria­ze 2. Dabartinis psoriazės molekulinės patogene­zės suvokimas nukreiptas į įgyto ir įgimto imuniteto tarpusavio sąveiką 3.

Lėtinė žvynelinė yra labiau­siai paplitusi šios ligos forma 4. Oda pasidengia pleiskanomis, žvynais ar plokštelėmis tik kelete vie­tų, dažniausiai ant alkūnių, kelių, kojų ir rankų tie­siamųjų paviršių, arba išplinta visame kūno pavir­šiuje. Psoriazė labai pablogina ser­gančiųjų aukštas kraujospūdis kokybę 5.

  1. Hipertenzija ir insulto ryšys
  2. Kraujospūdžio matuoklis dėl hipertenzijos

Pacientai, sergantys psoriaze, dažniausiai yra apkūnūs arba turi antsvorio, ir ligos sunkumas ko­reliuoja su kūno masės indeksu KMI 7, 8. Ne­seniai patvirtintas ryšys tarp nutukimo ir psoriazės vaikų populiacijoje 9.

Eritroderminė pustulinė žvynelinė | LSMU DSpace/CRIS

Keletas nutukimo matmenų — KMIliemens ir šlaunies apimtis, šių apimčių santykis — laikomi nepriklausomais rizi­kos veiksniais, reikšmingais vystantis psoriazei ir psoriaziniam artritui PA Psoriazės ir nutuki­mo ryšys aiškinamas remiantis sudėtingomis rieba­linio audinio savybėmis. Riebalinis audinys nėra tik riebalų saugojimo, bet ir aktyvus endokrininis or­ganas su daugybe sekrecinių produktų, tokių kaip laisvosios riebalų rūgštys, riebalinės kilmės hormo­nai ir antiuždegiminiai adipokinai chemerinas, re­sistinas, visfatinas, interleukinas-6 ir navikų nekro­zės faktorius α TNF-α Visai neseniai meta­analizė parodė, kad psoriazė yra 2 tipo CD rizikos veiksnys 12, MS yra metabolinių ligų rin­kinys, dar vadinamas atsparumo insulinui sindromu, dėl kurio padidėja uždegimų ir trombozių rizika.

martynofondas.lt: Rozacija

Atlikus kryžminį grupių tyrimą, nustatyta, kad psoriaze sergantys pacientai dažniau serga ir MS negu tie, kurie serga kitomis uždegiminėmis odos ligomis 30,1 proc. PI 1,16—2,35 Ry­šys tarp psoriazės ir MS neseniai patvirtintas meta­analizėje, kuri parodė, kad psoriazės ir MS bendras RS yra 2,26 95 proc.

Vidutinio sunkumo ir sunkios psoriazės valdymas sergant gretutinėmis medžiagų apykaitos ligomis

PI 1,70—3,01 NSKL suvokiama kaip kepenis veikiantis MS, nes šioms būklėms būdingas atsparumas insulinui kaip įprastas patofiziologinis mechanizmas NSKL paplitimas tarp sergan­čiųjų lėtine žvyneline pacientų yra gerokai dides­nis negu kontrolinėje grupėje atitinkamai 47 proc. Olandijoje atliktame psoriazė su hipertenzija nustatyta, kad NSKL diagnozuota 46,2 proc.

Nustatyta, kad psoriazė yra susi­jusi su NSKL nepriklausomai nuo alkoholio varto­jimo, rūkymo, MS ir alanininės aminotransferazės koncentracijos serume koreguotas RS 1,7, 95 proc.

PI 1,1—2,6 Nėra bendros nuomonės, ar psoriazė yra susijusi su ŠKL rizikos padidėjimu. Pacientai, sergantys psoriaze, turi daugiau kitų kardiovaskulinės rizikos veiks­nių, tokių kaip rūkymas, sėslaus gyvenimo įpročiai ir dislipidemija, dėl kurių jie yra labiau linkę sirgti ir mirti nuo ŠKL, sunkesne odos ligos forma serga jauni pacientai 20, Kelete tyrimų nustatyta, kad pacientai, sergantys sunkia psoriaze, turi didesnę ti­kimybę susirgti ūminiu miokardo infarktu ir insultu, taip pat psoriazė su hipertenzija numirti nuo ŠKL Iš tikrųjų dar nėra iki galo aišku, ar padidėjusi ŠKL rizika psoriaze ser­gantiems pacientams priskirtina tiesiogiai psoriazei ar daugybei kartu veikiančių rizikos veiksnių Neseniai nustatytas ryšys tarp psoriazės ir LIL Retrospektyviniame kohortų tyrime nu­statyta, kad nepriklausomai nuo tradicinių rizikos veiksnių psoriazė su hipertenzija ir sunkaus laipsnio psoriazė yra susijusi psoriazė su hipertenzija LIL: 5 proc.

psoriazė su hipertenzija kas vartojama hipertenzijai 1 laipsnio

Toks ryšys nebuvo nustatytas pacientams, sergantiems lengva Psoriazės ir gretutinių ligų ryšys gali būti paaiš­kinamas remiantis genetika, organizmo atsaku į lėti­nį uždegimą, atsparumu fiziologinė hipertenzija ir nesveiku gyve­nimo būdu: piktnaudžiavimu alkoholiu ir rūkymu, persivalgymu, sėsliu gyvenimo būdu, kas įprasta psoriaze sergantiems pacientams.

Psoriazė ir su nutukimu susijusi uždegiminė būsena gali veikti viena kitą.

Žvynelinė (Psoriazė)

Iš tikrųjų akivaizdu, kad citoki­nai, atsipalaidavę nuo psoriazinių keratinocitų, arba uždegiminės ląstelės, prasisunkiančios pro psoria­zės pažeistą odą, gali sukelti organizmo atsparumą insulinui, taip sudarydamos sąlygas 2 tipo CD išsi­vystyti Taip pat tikėtina, kad gretutinės meta­bolinės ligos gali tiesiogiai prisidėti prie psoriazi­nio uždegimo paūmėjimo dėl keleto prouždegimi­nių mediatorių paleidimo ar galima hipertenzijai vartoti movalis kepenų ar visceralinių riebalinių audinių, tokių kaip reaktyvūs deguonies radikalaiC reaktyvusis baltymas CRBIL-6 ir kiti adipokinai Pacientų, sergančių vidutinio sunkumo ir sunkia psoriaze ir gretutinėmis metabolinėmis ligomis, gydymas Psoriazės ir kardiometabolinių sutrikimų ryšys turi svarbią klinikinę reikšmę.

Pirmiausiai sistemi­nis psoriazės gydymas gali neigiamai veikti gretu­tines metabolines ligas, ypač vartojant vaistus ilgą laiką 1 lentelė. Jeigu pacientas yra psoriazė su hipertenzija, serga CD, NSKL ar vartoja alkoholio, metotreksatas skiriamas ypač at­sargiai dėl padidėjusios kepenų fibrozės rizikos Tranzitorinė elastografija ir fibrotestas yra efekty­vios neinvazinės priemonės, padedančios stebė­ti psoriaze sergančių pacientų, gydomų metotrek­satu, kepenis Reikia atminti, kad vyresniems pacientams dėl LIL gali sumažėti metotreksato pa­šalinimas per inkstus ir taip padidinti toksinio po­veikio riziką Ciklosporinas gali sukelti arte­rinę hipertenziją arba pabloginti jos eigą, padidin­ti atsparumą insulinui ir pabloginti riebalų rūgščių metabolizmą, skatindamas dislipidemiją ir hiperu­rikemiją Ciklosporino ir statinų, kurie varto­jami dislipidemijai gydyti, sąveika gali sukelti rab­domiolizę Dėl to psoriaze ir MS sergantiems pacientams ciklosporiną būtina skirti atsargiai, o nu­stačius LIL, ciklosporino vartoti negalima.

Fotochemoterapija PUVA ir siauro diapazono UVB terapija neturi reikšmingos įtakos metaboli­niams rodikliams 32tačiau nėra priimtinos dau­gumai pacientų.

Biologiniai gydymo būdai neturi neigiamos įta­kos metaboliniams rodikliams, kaip įprasti gydy­mo būdai. Tačiau kliniškai reikšminga dislipidemija kartais pasireiškia gydant pacientus TNF-α inhibi­toriais, bet praktiškai tai pasitaiko retai Kūno svorio padidėjimas galimas psoriazė su hipertenzija Veiksmingas būdas gydyti hipertenziją inhibi­toriais 34, Tai vyksta dėl padidėjusios riebalų masės psoriaze sergantiems ligoniams Priešin­gai, ustekinumabas nedidina svorio lėtine psoriaze sergantiems pacientams Anti-TNF-α terapijos įtaka atsparumui insulinui yra diskutuotina 37, Atsitiktinės atran­kos, dvigubai aklas tyrimas, kuriame 12 pacientų, sergančių psoriaze ir turinčių didelę 2 tipo CD išsi­vystymo riziką, po 2 savaites trukusio gydymo eta­nerceptu neparodė reikšmingo vaisto poveikio insu­lino sekrecijai ir jautrumui Kitame tyrime 18 psoriaze sergančių pacientų 12 savaičių buvo gy­domi adalimumabu, tačiau reikšmingų jautrumo in­sulinui ar gliukozės kiekio kraujyje pokyčių nebuvo nustatyta Solomonas su kolegomis pastebėjo, kad reumatoidiniu artritu ar psoriaze sergantiems pacientams, gydytiems TNF-α inhibitoriais, rečiau išsivysto diabetas, negu gydant kitais vaistais Iš tikrųjų briakinumabo klinikinių tyri­mų programa buvo sustabdyta pradinėje fazėje dėl padidėjusio ŠKL įvykių dažnio, palyginti su kon­troline grupe Panašių būgštavimų kilo ir dėl ustekinumabo saugumo, tačiau duomenys, gauti iš tarptautinio registro, kai vaistas jau buvo rinkoje, neparodė jokios rizikos Taip pat reikia įvertinti faktą, kad daž­nai vartojami arterinei hipertenzijai gydyti vaistai beta adrenoblokatoriai ir angiotenziną konvertuo­jančio fermento inhibitoriai kai kuriems pacien­tams pablogina psoriazės eigą Pacientai, ser­gantys vidutinio sunkumo ir sunkia psoriaze, norė­dami sumažinti ŠKL riziką, turi laikytis mažai kalo­rijų turinčios dietos, reguliariai mankštintis ir mes­ti rūkyti.

Nekaloringas maistas vidutiniškai mažina svorį apie 5—10 proc.

psoriazė su hipertenzija kojos nutirpsta dėl hipertenzijos

Rūkymas yra susijęs su psoriazės išsivystymu ir paūmėjimu: nustojus rūkyti, ligos eiga pagerėja Spėjama, kad psoriaze sergantys pacientai yra mažai fiziškai aktyvūs dėl psichologinių psoriazė su hipertenzija fiziologinių priežasčių Reguliarus fizinis aktyvumas gali sumažinti psoriazės išsivystymo riziką ir turi teigiamą povei­kį natūraliai ligos eigai, sunkumui, taip pat ir gre­tutinėms metabolinėms ligoms Atliekant tyrimus, svarbu suprasti, kad gydymas būtų pritaikytas pagal individualius paciento porei­kius, atsižvelgiant į gretutines ligas.

Parengė Aurelija Dautartienė.