Neegizstuojantis medikas reklamuoja stebuklingą vaistą: tikina, kad išgydys nepagydomas ligas

Laikinosios skilties hipertenzija

Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas m. Teismai neatsižvelgė į tą faktą, jog areštavo turtą, įgytą m. Be to, nebuvo paskirtas turto administratorius. Priešieškinio sumai esant ,81 Lt ,64 Eurteismas areštavo 1 Lt vertės turtą ,96 Eurkuris priklausė ieškovui V. Dėl arešto naujoji savininkė negalėjo naudotis patalpomis, o ieškovas turėjo atlyginti jai nuostolius ir sumokėjo 30 Lt 8 ,60 Eur. Nors priešieškinis Vilniaus apygardos teisme m.

Teismai, skirdami laikinąsias apsaugos priemones, nepaskyrė atsakingo asmens už turto priežiūrą, todėl ieškovui priklausantis pastatas buvo niokojamas ir padaryta 4 Eur dydžio žala, ieškovas patyrė 1 ,85 Eur nuostolių, susijusių su pastatų saugojimu, be to, ieškovo nuostolius taip pat sudaro negautos nuomos pajamos — ,8 Lt 52 ,52 Eur.

Dėl neteisėtų veiksmų ieškovui pablogėjo sveikata, ieškovas nebegali dirbti atsakingo darbo, tapo neįgalus, todėl jam priteistina ir neturtinė žala. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė Vilniaus apygardos teismas m.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo m. Be to, Lietuvos laikinosios skilties hipertenzija teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, taip pat nepanaikino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenustatė aplinkybių, dėl kurių negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovo argumentus dėl ilgos laikinųjų apsaugos priemonių turto arešto trukmės nuo m.

Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė prašomos priteisti 4 ,00 Eur žalos už areštuoto turto laikinosios skilties hipertenzija.

Ieškovas nepateikė žalą pagrindžiančių pirminių dokumentų, be to, ieškovui fizinis pastatų valdymas ir naudojimas savo veiklai nebuvo apribotas ir ieškovas neįrodė, kad būtinybę saugoti turtą nulėmė vienintelė priežastis — laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė ir to, jog patyrė nuostolius, kuriuos sudarė numatomos gauti pajamos, ieškovas nepateikė įrodymų, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu buvo reali galimybė išnuomoti pastatus, ar šie pastatai buvo išnuomoti vėliau.

Nors ieškovui buvo uždrausta disponuoti nekilnojamuoju turtu, tačiau kitos daiktinės valdymo ir naudojimo teisės nebuvo apribotos. Ieškovas nepateikė įrodymų, kokiu pagrindu jis privalėjo sumokėti kompensaciją V. Teismo vertinimu aktualu ir tai, kad pats ieškovas atskirajame skunde dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių laikinosios skilties hipertenzija aplinkybės, kad negyvenamosios patalpos parduotuvė m.

Be to, V. Teismas sprendė ir tai, kad ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo sveikatos pablogėjimo. Ieškovas turėjo sveikatos sutrikimų ir iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki m.

Teismo siūlymu pateikti sveikatos pablogėjimo ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių priežastinio ryšio įrodymus — specialistų ekspertų išvadas — ieškovas nepasinaudojo, todėl ieškovo argumentus dėl neturtinės žalos kilimo priežasties teismas laikė deklaratyviais.

Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai Apeliaciniame skunde ieškovas V. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais: Teismo veiksmai, taikant laikinąsias apsaugos priemones, buvo atlikti nesant faktinių aplinkybių analizės uždraudus ieškovui disponuoti turtu, nesusijusiu su šalių tarpusavio ginču, buvo pažeistos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso toliau — ir CPK straipsnio 5 dalies nuostatos.

Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai to neįvertino.

Turtas, esantis -parduotuvė ieškovui nuosavybės teise nepriklausė nuo m. Ieškovui priklausė tik du ūkiniai pastatai, esantys pirmiau minėtu adresu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tęsėsi 5 metus ir 10 mėnesių. Ieškovas ilgą laiką negalėjo disponuoti jam priklausančiu turtu. Todėl teismo argumentai dėl neilgos laikinųjų apsaugos priemonių trukmės yra nepagrįsti. Ieškovas negalėjo gauti ekonominės naudos dėl nebaigtos pastatų rekonstrukcijos, o tam sukliudė nepagrįstai taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

Be to, laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo apribota ir ieškovo valdymo teisė. Pagrindinės valdymo teisės yra turėti daiktą savo žinioje, teisė daryti daiktui fizinį bei ūkinį poveikį.

Teismas nepagrįstai nurodė, kad laikinosios skilties hipertenzija nepateikė įrodymų, susijusių su pastato nuomos galimybėmis, nes nuomos pajamas ieškovas planavo gauti po pastato rekonstrukcijos, kurios vykdymas buvo negalimas dėl teismo taikytų apribojimų. Apribojus ieškovui disponavimo teises į turtą, nebuvo paskirtas atsakingas asmuo už šio turto priežiūrą ir dėl to ieškovas taip pat patyrė žalą.

Teismai, taikę laikinąsias apsaugos priemones, neišsprendė turto saugojimo, naudojimo ir valdymo klausimų. Teismo išvados dėl ieškovo patirtos neturtinės žalos yra ydingos.

laikinosios skilties hipertenzija

Nors teismas nustatė, kad ieškovas dar prieš skiriant laikinąsias apsaugos priemones turėjo sveikatos problemų, tačiau teismas neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovo sveikatos būklė dar labiau pablogėjo ir ieškovas tapo visiškai nedarbingas jau po teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Tai įrodanti pažyma buvo pateikta teismui kaip neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą pagrindžiantis įrodymas. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, prašo Vilniaus apygardos teismo m.

Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai: Vilniaus apygardos teismo m. Ieškinio turinys, suformuluotas ieškinio dalykas, pagrindas, išdėstytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas ir pateikti įrodymai, leido pirmosios instancijos teismui konstatuoti, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patikrinta instancine tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nepatenkinus ieškinio nėra pagrindo pripažinti, jog laikinosios skilties hipertenzija sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių laikinosios skilties hipertenzija buvo nepagrįstas ir neteisėtas.

Atsiliepime nurodomi tokie parenchiminė hipertenzija Ieškovas, pateikdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo m. Be to, ieškovas nepagrįstai nurodo argumentus dėl to, jog turtas ieškovui nuosavybės teise nepriklausė nuo m.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad nuosavybės teisė į pastatą buvo išviešinta tik m.

 1. Hipertenzijos prevencija vyresniame amžiuje
 2. Может быть, Стратмор прогоняет что-то в «ТРАНСТЕКСТЕ» и на это ушло все аварийное питание.
 3. Aukštas kraujo spaudimas simptomai
 4. Ты только представь себе, что будет, если об этом станет известно.

Byloje dalyvaujantis ar suinteresuotas asmuo, kuris nebuvo išklausytas taikant laikinąsias apsaugos priemones arba kuris turi duomenų apie naujas aplinkybes, norėdamas, kad būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, turi teisę paduoti pirmosios instancijos teismui prašymą jas panaikinti ir turi nurodyti aplinkybes, kurios sudarytų pagrindą laikinosioms apsaugos priemonėms laikinosios skilties hipertenzija CPK straipsnio 3 dalis.

Ieškovas nepateikė įrodymų, kad po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo išnuomojo pastatus.

Nebyli žudikė, apie kurią neįtaria tūkstančiai

Be to, pats ieškovas nesiėmė priemonių, kad išvengtų galimų nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, neteikė prašymo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones. Kai areštuotas turtas paliekamas naudotis savininkui, teismas neprivalo skirti jo saugotojo ar administratoriaus.

Ieškovo argumentai, kad jis negalėjo prižiūrėti turto dėl turimų fizinių negalių ir dėl kitos gyvenamosios vietos, yra nepagrįsti. Be to, ieškovui buvo apribota tik turto disponavimo teisė, o ne valdymo ir naudojimo teisės.

Ieškovo kartu su apeliaciniu skundu pateikti įrodymai — lokalinė sąmata, kvalifikacijos atestatas ir fotonuotraukos — apeliacinės instancijos teisme negali būti priimti CPK straipsnis.

Ieškovas nepateikė prašymo pridėti šiuos įrodymus prie bylos, taip pat nenurodė, dėl kokių priežasčių pateikia šiuos įrodymus, nemotyvavo naujų įrodymų įtakos šalių ginčui. Be to, pirmosios instancijos teismas tris kartus suteikė galimybę jam pateikti papildomus įrodymus, tačiau laiku šia teise ieškovas nepasinaudojo. Nors ieškovas neturtinę žalą grindė išrašais iš medicininių dokumentų VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų m. Ieškovo ieškinys pateiktas m. Ieškovas patvirtino, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo būtent m.

 • Procedūra, UG kontrolėje Kaip koduoti ultragarso procedūrą, atliekant centrinės venos kateterizaciją, ultragarso kontrolėje?
 • Laikinosios skilties epilepsija Priežastys ir sukeliančios būklės – „Symptoma“
 • Byla e2A/ - eTeismai
 • Toliau puslapyje rašoma, kad su neva labai garsiu žinomu kardiologu P.

Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai CPK straipsnio 2 dalis. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Tvirtina, jog byloje nustatytos aplinkybės, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, laikinosios skilties hipertenzija apelianto pateikti įrodymai, leidžia daryti išvadą, jog apeliantas dėl neteisėtų atsakovių veiksmų patyrė nuostolių, kurie turi būti visiškai atlyginti.

Tiesa, šis draudimas nėra absoliutus, naujus įrodymus pateikti galima, jei pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar jei šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau CPK straipsnis. Aiškindamas CPK straipsnio normą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir liucerna nuo hipertenzijos į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

laikinosios skilties hipertenzija

Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs ir tai, kad taip siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti prisidedant prie greito ir išsamaus bylos ištyrimo, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Šie ribojimai pirmiausia nukreipti prieš nesąžiningus proceso dalyvius, kurie dalį įrodymų nuslepia.

Įrodymų rinkimas ir pateikimas vėlesniame procese netoleruotinas, jei žinoma apie įrodymų egzistavimą, jų neabejotiną svarbą bylos aplinkybėms nustatyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Nagrinėjamu atveju apeliantas kartu su apeliaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo m.

Teisėjų kolegija, susipažinusi su apelianto teikiamais įrodymais, neturi pagrindo nesutikti su atsakovės argumentais. Pirmiau paminėta, kad apeliacinės instancijos teismui neturėtų būti teikiami nauji įrodymai, kurie bylos laikinosios skilties hipertenzija pirmosios instancijos teisme metu egzistavo, tačiau dėl įvairių priežasčių pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikti.

Įstatymų leidėjas nustatė šios taisyklės išimtį, pagal kurią tokius įrodymus apeliacinės instancijos teismas priima laikinosios skilties hipertenzija nustatęs, kad pirmosios instancijos teismas juos atsisakė priimti nepagrįstai arba jei tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto teikiamos lokalinės sąmatos sudarymo datą ir tai, kad fotonuotraukose užfiksuotų vaizdų datos negalima nustatyti, pripažįsta, jog šie įrodymai neabejotinai galėjo būti pateikti ir bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, todėl delsimo laiku teikti įrodymus nepateisina.

laikinosios skilties hipertenzija

Tokiu atveju apelianto pateikti nauji įrodymai prie bylos medžiagos nepridedami CPK straipsnis. Kita vertus, aktualu ir tai, kad pats apeliantas jokių procesinių prašymų pridėti naujus įrodymus prie bylos medžiagos apeliacinės instancijos teismui nesuformulavo, nenurodė, kokias pirmosios instancijos teismo išvadas siekia šiais dokumentais paneigti ar kokias faktines aplinkybes nustatyti kitaip, neįvardijo, kas jam sukliudė šiuos įrodymus teikti pirmosios instancijos teisme.

Teismas negali būti aktyvesnis už pačią ginčo šalį, priešingu atveju būtų pažeisti dispozityvumo ir rungimosi principai CPK 12 straipsnis, 13 straipsnis.

 • Nebyli žudikė, apie kurią neįtaria tūkstančiai www.
 • Klausimai-atsakymai - Visi elementai
 • Dekongestantinė terapija: Išeminis insultas Evzelman M.

Taigi CPK straipsnyje nurodytos išimties taikymas nesvarstytinas ir dėl šios priežasties. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog apelianto teisių pažeidimas nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytas ir įrodytas, su ieškinio senaties instituto taikymu susiję priešingos ginčo pusės argumentai, turintys įtakos tik pažeistos teisės gynimui teisme ją ribojantysgali tapti teisiškai neaktualūs. Ir nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį ir teismui nepripažinus, kad toks terminas nebuvo praleistas dėl svarbios priežasties CK 1.

Taigi, ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, šiuo klausimu pasisakytina pirmiausia. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs, jog reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas CK 1.

Ieškinio senaties termino pradžia reglamentuojama CK 1. Nagrinėjamu atveju apeliantas reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškė CPK straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu, t. Vadinasi, būtent nuo šios datos apeliantas sužinojo turėjo sužinoti tai, kad jo atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos nepagrįstai, todėl nuo šios datos prasidėjo ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl žalos, atsiradusios dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareikšti.

Tokiu atveju ieškinio senaties termino pradžia yra m. Tokiu atveju ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą padeda užtikrinti Himalajų druskos hipertenzija straipsnio 2 dalyje įtvirtintos skolininko interesams apginti skirtos nuostatos, kad, įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

Šiam reikalavimui užtikrinti Vilniaus apygardos teismas m. Su šia nutartimi nesutiko abi ginčo šalys, todėl abi pateikė atskiruosius skundus. Lietuvos apeliacinis teismas m. Laikinosios skilties hipertenzija apygardos teismas m.

laikinosios skilties hipertenzija

Pastaroji Vilniaus apygardos teismo nutartis palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo m. Nors apeliantas teigia, jog teismų taikytos laikinosios apsaugos laikinosios skilties hipertenzija galiojo iki m. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje pateiktas m. Tačiau laikinųjų apsaugos priemonių byloje, kurioje buvo atmestas ieškinys, pritaikymas savaime nereiškia žalos asmeniui padarymo.

Ar dėl tokių priemonių pritaikymo galėjo būti padaryta žala, sprendžiama nustačius, kokį poveikį jos turėjo asmens, kurio turtiniai ar kitokie interesai konkrečiu laikotarpiu buvo suvaržyti, galimybėms dalyvauti laikinosios skilties hipertenzija teisinėje apyvartoje ir prisiimti konkrečias teises bei pareigas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CPK straipsnio 2 dalies nuostatas, formuoja praktiką, kad teismas, spręsdamas dėl civilinės atsakomybės už laikinosiomis apsaugos priemonėmis padarytą žalą taikymo, turi nustatyti tokias sąlygas: neteisėtus laikinosios skilties hipertenzija, žalą ir priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį CK 6. Ieškovo kaltė nenustatoma, t. Vadinasi, kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad, sprendžiant klausimą dėl nuostolių, padarytų taikant laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo ieškovui, prašiusiam taikyti tokias priemones, taikoma griežtoji civilinė atsakomybė.

Tačiau vien tik atsakovo kaltės ir neteisėtų veiksmų nepakanka norint taikyti civilinę atsakomybę, nes ji gali atsirasti tik esant tam tikrų juridinių faktų visetui, t. Deliktinė civilinė atsakomybė pasireiškia tik nuostolių atlyginimu, todėl žala yra būtinas šios civilinės atsakomybės pagrindas.

Neegizstuojantis medikas reklamuoja stebuklingą vaistą: tikina, kad išgydys nepagydomas ligas

Kasacinio teismo laikinosios skilties hipertenzija konstatuota, kad ieškovas turi įrodyti nuostolių atsiradimo faktą ir dydį bei priežastinį ryšį su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nes gali būti atlyginami tik tie realūs patirti nuostoliai, kurie atsirado kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tiesioginis padarinys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Apelianto teigimu, dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių — draudimo disponuoti ginčo nekilnojamuoju turtu — jis patyrė tiek turtinę, tiek neturtinę žalą, nes negalėjo vykdyti pastato rekonstrukcijos darbų, o šių darbų neatlikus negalėjo gauti pajamų iš nuomos, taip pat teismui nepaskyrus areštuoto turto administratoriaus, neprižiūrimam turtui buvo pėdos yra šaltos su hipertenzija žala, apeliantas patyrė ir turto saugojimo išlaidų, jam pablogėjo sveikata.

Be to, dalis areštuoto turto dar iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo perleista trečiajam asmeniui, kuriam apeliantas dėl nepagrįstai patirto nuosavybės teisių suvaržymo turėjo sumokėti kompensaciją. Teisėjų kolegija, neperžengdama apeliacinio skundo ribų, įvertina apelianto materialinių reikalavimų, išvardytų faktinių aplinkybių kontekste, pagrįstumą.

Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo šiuo konkrečiu atveju taikytos laikinosios apsaugos priemonės turto arešto turinį bei apimtį, t. Nuosavybės teisės sąvoka pateikta CK 4.

Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 3 punkte reglamentuojama, kad turto areštas — įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių — valdymo, naudojimosi ar disponavimo — laikinas apribojimas. Šio įstatymo 2 straipsnyje detalizuotos ir atskirų nuosavybės teisės sudedamųjų laikinosios skilties hipertenzija laikino apribojimo turinys, apibrėžiant, kad turto disponavimo teisės apribojimas — teisės turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę priverstinis laikinas apribojimas 7 punktas ; turto naudojimo teisės apribojimas — teisės naudoti turto savybes naudotojo reikmėms tenkinti priverstinis laikinas apribojimas 8 punktas ; turto valdymo teisės apribojimas — teisės įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį ir ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas 10 punktas.

Atsižvelgdama į Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnyje įtvirtintą turto arešto sampratą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatytais disponavimo teisių suvaržymais apeliantui buvo laikinai suvaržyta tik disponavimo teisė, suponuojanti draudimą perleisti turtą kitam asmeniui, jį įkeisti, t.

laikinosios skilties hipertenzija

Laikinosios skilties hipertenzija teisėjų kolegija neturi pagrindo daryti išvados, kad patalpų remonto ir jų parengimo naudoti darbai nutrūko būtent dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Pastarosios išvados nepaneigia ir apelianto pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento m.

A 2. Šioje pažymoje kalbama apie žemės sklypo padidinimo galimybes įregistruotų laikinųjų apsaugos priemonių kontekste, o ne apie pritarimą pastato rekonstrukcijos darbams, kuriems leidimas, kaip minėta, buvo išduotas dar m. Todėl šis apelianto pateiktas rašytinis įrodymas neatitinka ir įrodymų sąsajumo reikalavimų. Kita vertus, nagrinėdama apelianto reikalavimą atlyginti padarytą žalą priteisti negautas nuomos pajamasnet ir nevertindama taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turinio bei apimties, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepagrindė argumentų tiek dėl savo planų gauti nuomos pajamas, tiek dėl negautų pajamų dydžio.

Kadangi, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, negautos pajamos gali būti laikinosios skilties hipertenzija tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad jos realios, o ne tikėtinos. Kasacinis teismas savo praktikoje yra suformulavęs kriterijus, kokios turėtų būti nustatytos ir įvertintos aplinkybės, galinčios turėti reikšmės nustatant negautų pajamų faktą ir jų dydį.

Pirma, negautos pajamos turi būti numatomos, t. Antra, negautos pajamos turi būti įrodytos su pagrįstu tikrumu, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės lėmė atsakovo ateities įplaukų praradimą. Trečia, prarastų pajamų apskaičiavimas, kurį nustato teismas, remdamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis. Ketvirta, vertintini paties atsakovo, kurio turtui buvo taikyti procesiniai suvaržymai, veiksmai — kaip jis, siekdamas tam tikro pelno, naudojosi savo turtinėmis teisėmis, kol nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir vėliau jas taikius, t.

Be to, negautos pajamos turi ir realumo požymių CK 6. Tokiu atveju nagrinėjant apelianto reikalavimus atlyginti padarytą žalą priteisti negautas nuomos pajamasnenukrypstant nuo išvardytų kasacinio teismo išaiškinimų, būtina vertinti jo pagrįstus lūkesčius ir realias galimybes gauti pajamų, taip pat nustatyti jų dydį.

Šį reikalavimą apeliantas įrodinėjo remdamasis m. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs apelianto pateiktą pažymą teisės aktų, kuriais reglamentuojamas turto vertinimas, aspektu bei pažymėjęs, kad apeliantas nepaisė teismo siūlymų ir neteikė kitų leistinų įrodymų, susijusių su kriaušė nuo hipertenzijos pajamų realumu ir dydžiu, pagrįstai konstatavo, kad apeliantas nepagrindė argumentų dėl savo planų gauti nuomos pajamų bei negautų pajamų dydžio.

Teisėjų kolegijos vertinimu, tokios pirmosios instancijos teismo išvados teisingos ir pagrįstos, padarytos nepažeidžiant įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų CPK, straipsniai. Nevertinant pagrįstai ar ne teismų procesiniais sprendimais buvo taikytas turto areštas apelianto turimam nekilnojamajam turtui, apeliantas, būdamas areštuoto turto savininku, privalėjo imtis priemonių, susijusių su turto išlaikymu ir saugojimu.

Antai CK 6. Tokiu atveju statinio savininkas valdytojas privalėtų atlyginti jam priklausančio statinio trūkumų lemtą žalą nepriklausomai nuo jo kaltės dėl tokių neigiamų padarinių ir tai atitiktų griežtosios civilinės atsakomybės angl. Todėl akivaizdu, kad apeliantas savo nekilnojamąją turtą turėjo apsaugoti pats ir iki kilusio teisminio ginčo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu.

Dėl to spręsti, kad turto apsaugos išlaidos, kurias apeliantas sumokėjo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu, buvo patirtos būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra pagrindo. Pagal šią įstatymo normą valstybės pareiga laikinosios skilties hipertenzija žalą atsiranda tada, kai yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos — žala CK 6.

Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra ta, kad asmeniui teisė į žalos atlyginimą atsiranda tik tada, kai konstatuojama, jog valstybės institucija, pareigūnas ar teismas atliko neteisėtus veiksmus ir žala atsirado būtent dėl nurodytų subjektų neteisėtų ir kaltų veiksmų.

Be to, teisėjo kaltė gali būti nustatyta tik tuo atveju, kai padaryta akivaizdžių ir šiurkščių teisės aiškinimo ir taikymo klaidų. Tai yra vertinamosios sąvokos. Vertinant klaidos akivaizdumą ir šiurkštumą gali būti atsižvelgta į taikytinos nuostatos vartojamų terminų suprantamumą, nuostatos tikslumą, įrodymų laikinosios skilties hipertenzija, bylos aplinkybių sudėtingumą, į tai, ar teismui pagal aiškias bylos aplinkybes ir laikinosios skilties hipertenzija teisės nuostatą reikėjo tik ją pritaikyti, ir kitas aplinkybes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Apeliantas kelia žalos jam padarymo klausimą teismui pritaikius laikinąją apsaugos priemonę areštą ir nekilnojamajam turtui — pastatui, esančiam -kuris bylos nagrinėjimo metu jau nepriklausė apeliantui, nes buvo perleistas trečiajam asmeniui V.

Taigi apeliantas įrodinėja, kad žala jam kilo ir dėl to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo suvaržytos byloje nedalyvaujančio asmens teisės. Šioje byloje nustatyta ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas m. Kaip matyti, šis nekilnojamasis turtas m.